Mbytës i automatizuar i pllakave

Mbytës i automatizuar i pllakave

  • Mbytës pjate pusi gjysmë i automatizuar

    Mbytës pjate pusi gjysmë i automatizuar

    Mbytësja e pllakave SealBio-2 është një izolues termik gjysmë-automatik që është ideal për laboratorët me fuqi të ulët dhe të mesme që kërkon vulosje uniforme dhe të qëndrueshme të mikropllakave.Ndryshe nga ngjitësit manualë të pllakave, SealBio-2 prodhon pllakëza të përsëritshme.Me parametrat e ndryshueshëm të temperaturës dhe kohës, kushtet e mbylljes optimizohen lehtësisht për të garantuar rezultate të qëndrueshme, duke eliminuar humbjen e mostrës.SealBio-2 mund të aplikohet në kontrollin e cilësisë së produktit të shumë ndërmarrjeve prodhuese si filmat plastikë, ushqimi, mjekësia, instituti i inspektimit, kërkimi shkencor skolastik dhe eksperimenti mësimor.Duke ofruar shkathtësi të plotë, SealBio-2 do të pranojë një gamë të plotë pllakash për aplikime PCR, analiza ose magazinimi.