Автоматски запечатувач на плочи

Автоматски запечатувач на плочи

  • Полуавтоматски запечатувач на плочи за бунари

    Полуавтоматски запечатувач на плочи за бунари

    SealBio-2 запечатувачот на плочи е полуавтоматски термички запечатувач кој е идеален за лабораторија со ниска до средна пропусна моќ која бара еднообразно и доследно запечатување на микро-плочи.За разлика од рачните заптивки на плочи, SealBio-2 произведува повторливи заптивки на плочи.Со променливи поставки за температура и време, условите за запечатување лесно се оптимизираат за да се гарантираат конзистентни резултати, елиминирајќи ја загубата на примерокот.SealBio-2 може да се примени во контролата на квалитетот на производите на многу производствени претпријатија, како што се пластична фолија, храна, медицински, инспекциски институт, училишни научни истражувања и наставни експерименти.Нудејќи целосна разновидност, SealBio-2 ќе прифати целосен опсег на плочи за PCR, анализа или апликации за складирање.