Máy dán tấm tự động

Máy dán tấm tự động

  • Máy dán tấm giếng bán tự động

    Máy dán tấm giếng bán tự động

    Máy hàn tấm SealBio-2 là máy hàn nhiệt bán tự động lý tưởng cho phòng thí nghiệm có công suất thấp đến trung bình đòi hỏi phải niêm phong các tấm vi mô một cách thống nhất và nhất quán.Không giống như các máy dán tấm thủ công, SealBio-2 tạo ra các tấm bịt ​​kín có thể lặp lại.Với cài đặt nhiệt độ và thời gian thay đổi, điều kiện hàn kín được tối ưu hóa dễ dàng để đảm bảo kết quả nhất quán, loại bỏ mất mẫu.SealBio-2 có thể ứng dụng trong kiểm soát chất lượng sản phẩm của nhiều doanh nghiệp sản xuất như màng nhựa, thực phẩm, y tế, viện kiểm định, nghiên cứu khoa học học thuật và thí nghiệm giảng dạy.Cung cấp tính linh hoạt hoàn toàn, SealBio-2 sẽ chấp nhận đầy đủ các đĩa cho các ứng dụng PCR, xét nghiệm hoặc lưu trữ.