Automatizovaný utesňovač platní

Automatizovaný utesňovač platní

  • Poloautomatický utesňovač platní

    Poloautomatický utesňovač platní

    SealBio-2 platesealer je poloautomatická tepelná zváračka, ktorá je ideálna pre laboratórium s nízkou až strednou priepustnosťou, ktoré vyžaduje jednotné a konzistentné utesnenie mikrodoštičiek.Na rozdiel od manuálnych zváračiek dosiek, SealBio-2 vyrába opakovateľné tesnenia dosiek.Vďaka variabilným nastaveniam teploty a času sa podmienky tesnenia ľahko optimalizujú, aby sa zaručili konzistentné výsledky, čím sa eliminujú straty vzorky.SealBio-2 je možné použiť pri kontrole kvality produktov v mnohých výrobných podnikoch, ako sú plastová fólia, potravinársky, lekársky, inšpekčný inštitút, školský vedecký výskum a experiment vo výučbe.SealBio-2 ponúka úplnú všestrannosť a akceptuje celý rad platní pre PCR, testy alebo aplikácie na skladovanie.