Awtomatlaşdyrylan plastinka möhürçisi

Awtomatlaşdyrylan plastinka möhürçisi

  • Autarym awtomatlaşdyrylan guýy plastinka möhürçisi

    Autarym awtomatlaşdyrylan guýy plastinka möhürçisi

    “SealBio-2” plastinka möhürleýji, ýarym awtomat termiki möhürleýji bolup, mikro-plitalaryň birmeňzeş we yzygiderli möhürlenmegini talap edýän pes we orta geçiş laboratoriýasy üçin amatlydyr.El bilen plastinka möhürleýjilerinden tapawutlylykda, SealBio-2 gaýtalanýan plastinka möhürlerini öndürýär.Üýtgeýän temperatura we wagt sazlamalary bilen, nusga ýitgilerini aradan aýyrmak bilen yzygiderli netijeleri kepillendirmek üçin möhürlemek şertleri aňsatlaşdyrylýar.“SealBio-2” plastmassa film, azyk, lukmançylyk, gözleg instituty, okuw ylmy gözleg we okatmak tejribesi ýaly köp önümçilik kärhanalarynyň önümiň hiline gözegçilikde ulanylyp bilner.Doly köpugurlylygy hödürleýän SealBio-2, PCR, analiz ýa-da ammar programmalary üçin plitalaryň doly toplumyny kabul eder.