Biz hakda

Biz hakda

Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd.ýokary hilli bir gezek ulanylýan lukmançylyk üpjün edijisi welaboratoriýa plastmassa sarp ediş materiallaryhassahanalarda, klinikalarda, anyklaýyş laboratoriýalarynda we durmuş ylmy barlaghanalarynda ulanmak üçin.Innowasiýa we müşderileriň kanagatlanmagyna ygrarlylygymyz, bu pudakda bizi tapawutlandyrýar.

Durmuş ylmy plastmassany öwrenmekde we ösdürmekde toplan tejribämiz iň innowasiýa we ekologiýa taýdan arassa biomedikal sarp ediş serişdeleriniň döredilmegine sebäp boldy.Productshli önümlerimiz iň ýokary derejäni üpjün etmek üçin häzirki zaman synpymyzda 100,000 arassa otagda öndürilýär.

Senagat ülňülerine laýyk gelmek we ondan ýokary geçmek üçin diňe ýokary hilli päk çig mal ulanýarys we ýokary takyk san gözegçilik enjamlaryny ulanýarys.Halkara gözleg we gözleg işlerimiz we önümçilik dolandyryjylarymyz iň ýokary derejededir we önümlerimiziň ajaýyp hilini saklamaga bagyşlanýar.

 

Içerki we halkara bazarlara ýaýramagy dowam etdirenimizde, öz ACE BIOMEDICAL markamyz we strategiki OEM hyzmatdaşlarymyz önümlerimiziň elýeterli bolmagyny üpjün edýärler.Güýçli R&D mümkinçiliklerimiz, önümçiligi dolandyrmak, hil gözegçiligi we hil önümleri barada alnan oňyn pikirlerimize buýsanýarys.Professional hyzmatymyz we müşderilerimiz bilen açyk aragatnaşyga ygrarlylygymyz, ýokary ussatlyk bilen abraý gazandy.

Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd.-de müşderilerimiz bilen gatnaşyklarymyza buýsanýarys we her bir buýrugyň hünärli we öz wagtynda ýerine ýetiriljekdigine kepil geçýäris.Hilimize ünsümiz önümlerimizden has ýokary bolup, müşderi gatnaşyklarymyzyň hilinde öz beýanyny tapýar.