Κάλυμμα ανιχνευτή θερμομέτρου

Κάλυμμα ανιχνευτή θερμομέτρου