Термометр зондунун мукабасы

  • Thermoscan Probe Cover

    Thermoscan Probe Cover

    Braun Thermoscan IRT6520 PRO6000 Probe Cover
  • Thermometer cover

    Термометрдин капкагы

    • Калем түрүндөгү санариптик термометрди колдонуу • Уулуу эмес; Медициналык класстагы пластик; Тамак-аш кагазы; Жогорку ийкемдүүлүк • Инфекциянын жайылышына жол бербөө • Санариптик термометрлердин көлөмүнө дал келет